२०७४।३।१५

 अभिमुखीकरण कार्यक्रमको स्थान परिवर्तन सम्बन्धि जरुरी सूचना ।
उपरोक्त सम्बन्धमा, मिति २०७४।३।१, च.न. १८११/०७३/०७४ को डिन कार्यालयबाट प्राप्त पत्रानुसार मिति २०७४।३।१६ गते शुक्रबारका दिन व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत MBS कार्यक्रमको यस वर्ष देखि उपत्यका भित्रका क्याम्पसहरुमा सेमेस्टर प्रणली अन्तर्गत शैक्षिक कार्यक्रम संचालन हुने हुनाले सो प्रयोजनका लागी उपत्यका भित्रका क्याम्पसहरुबाट क्याम्पस प्रमुख र सहायक क्याम्पस प्रमुख गरी प्रत्येक क्याम्पसबाट २ जनाको दरले उपस्थित गराई शंकरदेव क्याम्पसको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन संकाय डिनको कार्यालयबाट १ दिने अभिमुखीकरण तालिम राखेकोले उक्त कार्यक्रम निम्न मिति, समय र स्थानमा हुने व्यहोरा जानकारीका लागी अनुरोध  गर्दछु ।
मिति : २०७४।३।१६ गते शुक्रबार
समय : ठीक विहान ११ बजे 
       स्थान :नेपाल चेम्बर अफ कमर्स,
              जमल, काठमाडौं ।

                                                       
        
                                                   क्याम्पस प्रमुख

Attachments

06/29/2017
SN. Name Download