Notices

SN. Document Date Category Description
1 पठन–पाठन बन्द रहने बारे सूचना 2017-11-22

  २०७४।०८।०६......

2 जरुरी सूचना 2017-07-25 General

 २०७४।४।९

3 अत्यन्त जरुरी सूचना (स्थायी तथा करारमा रहेका प्राध्यापकहरूको लागि) 2017-07-09 General

२०७४।०३।२५

......
4 अत्यन्त जरुरी सूचना  2017-07-06 General

२०७४।३।२२

......
5 सूचना 2017-07-06 General

२०७४।०३।२२

......
6 अभिमुखीकरण कार्यक्रमको स्थान परिवर्तन सम्बन्धि जरुरी सूचना । 2017-06-29 Academic

२०७४।३।१५

......
7 सूची दर्ता गर्ने बारे सूचना  2017-06-25

    &nb......

8 QAA सम्बन्धि एक दिने कार्यशाला गोष्ठी बारे सूचना 2017-06-22

    २०७......

9 एम.वि.एस. कार्यक्रम (सेमेष्टर प्रणाली) को पुनः प्रवेश परीक्षा (२०७३।०७४) सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना 2017-05-28
10 एम.वि.एस. कार्यक्रम सेमेष्टर प्रणालीअन्तर्गत २०७३।०७४ को प्रथम सेमेष्टरमा भर्ना हुने वारे सूचना 2017-05-26 Academic

२०७४।०२।१२

......